פוליגרף כתבות

בדיקה במכונת אמת מתיימרת לחשוף אמירת שקר, והמעביד יכול לטעון שיש לו את מלוא הזכות להגן על עצמו ועל העסק שלו על ידי שימוש בפוליגרף, בעיקר אם מדובר במשרת אמון. אבל איך הבדיקה הזו מסתדרת עם זכויות העובדים לפרטיות? בדקנו

 

מבחינת המעביד, קיימת הזכות הלגיטימית להגן על קניינו. למעביד יש אינטרס כלכלי מובהק לבצע מבחן אמינות לעובדיו, במיוחד אם מדובר במשרת אמון - כאשר העובד צפוי להיחשף לסודות מסחריים ולמידע רגיש. מבחינת העובד, קיימת הזכות הלגיטימית להגן על פרטיותו. מדובר בזכות יסוד של העובד, המעוגנת הן בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, והן בחוק הגנת הפרטיות.

 

בדיקת הפוליגרף מתיימרת לחשוף אמירת שקר, על בסיס תגובות פיזיולוגיות בלתי רצוניות של הנבדק בה. הבדיקה בוחנת שינויים פיזיולוגיים בתגובותיו של הנבדק (בדיקת לחץ דם, בדיקת נשימה, רמת הזעה, בדיקת מוליכות חשמלית של העור ובדיקת דופק). ההנחה היא שאין באפשרות הנבדק לשלוט על תגובות פיזיולוגיות טבעיות, בזמן שהוא נשאל שאלות, והתגובות המתקבלות יקבעו אם תשובותיו היו אמת או שקר.

 

בדיקות הפוליגרף משמשות, בין היתר, בהליכים פליליים לצורך החקירה ולצורך גיבוש המלצות. אף שהבדיקה יכולה לסייע באיתור חשודים או בניקוי חשד מחשודים אחרים, וכן לסייע בחקירה, היא אינה קבילה בהליך עצמו.

 

בהליך אזרחי בדיקת הפוליגרף תהיה קבילה רק בכפוף לשני תנאים. האחד - הסכמת שני הצדדים מפורשות, מראש ובכתב, על עריכת הבדיקה; והשני - חד משמעיות התוצאות. רק בהתמלא שני תנאים אלו, יכול בית המשפט בהליך אזרחי לקבל את תוצאות בדיקת הפוליגרף.

 

מידת הדיוק המיוחסת למכשיר הפוליגרף היא 90% לכל היותר, כאשר לעניין 10% הנותרים עלולים דוברי אמת להימצא כדוברי שקר - ולהיפך. בנוסף, תוצאות הפוליגרף תלויות, בין היתר, ביכולתו של הבודק לבנות מערך שאלות המתאים לנבדק ולמקרה, וכן מיכולתו לפענח את תוצאות הבדיקה, לרבות מיומנותו בניטרול וסינון ההתרגשות מתוך תוצאות האמת.

 

אצלנו כל אחד יכול

בישראל, בהיעדר חוק המסדיר את ההסמכה לביצוע בדיקות פוליגרף, כל אחד רשאי, למעשה, לבצע בדיקת פוליגרף - אף ללא הכשרה מעמיקה. כפועל יוצא, הפערים בהכשרותיהם של בודקים שונים, הרקע וניסיונם המקצועי, מיומנותם בהגדרת השאלות נשוא הבדיקה ואופן ניתוח התוצאות על ידם - עלולים להביא לתוצאות הפוכות בבדיקת הפוליגרף.

 

 

לא אחת עלול להימצא אדם דובר אמת במכון פוליגרף מסוים, ודובר שקר במכון פוליגרף אחר. נטילת תרופות הרגעה לפני בדיקת פוליגרף עשויה גם היא להשפיע על תוצאות הבדיקה. בנוסף, יש נבדקים קשים לבדיקה, שניחנו ביכולת גבוהה לשלוט על תגובותיהם הפיזיולוגיות.

 

מכשיר הפוליגרף הוא כלי חשוב, שהשימוש בו עשוי להוביל לחקר האמת וחשיפתה. אולם אין לאפשר מצב שבו יקום הגולם על יוצרו, ואין לחרוץ גורלות ועתידות אך ורק על סמך מכשיר הפוליגרף. קביעת קבלה לעבודה או החלטה לפטר, על פי תוצאות בדיקת פוליגרף, היא בעייתית ביותר. המחוקק טרם הסדיר את השימוש בפוליגרף בתנאים כאלה ואחרים.

 

גם בתי הדין לעבודה נמנעו מלשלול או להתיר באופן גורף דרישה של מעסיק מעובד להיבדק בבדיקת פוליגרף. באם מעביד דרש בדיקת פוליגרף כתנאי קבלה לעבודה - והעובד סירב, יבחן בית הדין את חוקיות הסירוב של העובד לפי נסיבות המקרה, ורק לאחר שהמעביד הוכיח אינטרס לגיטימי להצבת דרישתו.

 

אם המעביד דרש בדיקת פוליגרף כתנאי למנוע פיטורין - והעובד סירב, עצם הסירוב אינו יכול לשמש עילה יחידה לפיטוריו של העובד. רק אם סירוב העובד להיבדק בפוליגרף הוא חלק ממסכת שלמה של אובדן האמון של המעסיק בעובד - יכול המעסיק מבחינה חוקית לפטרו.

 

לא צריך לחרוץ גורלות

בתי הדין קבעו כי כשמדובר בדרישה לבדיקת פוליגרף קולקטיבית לכל העובדים או לקבוצה רחבה, והיא אינה מצביעה על התנכלות כלפי עובד ספציפי אלא עניינית ואינה נגועה באפליה - ניתן לראות בדרישה לפוליגרף כלגיטימית.

 

 

עוד קבעו בתי הדין לעבודה כי אין לקיים את בדיקת הפוליגרף כאמצעי ראשון, ומבלי לקיים קודם בדיקה ראויה ביחס לחשדות, ובהיעדר ראיות ממשיות הקושרות את העובד לגניבה. כך, גם אם העובד נתן הסכמה גורפת לבדיקה כזו בעת חתימת הסכם העבודה, עשויה ההסכמה להיוותר "חסרת שיניים". שכן גם אם מדובר בהסכמה חופשית, עדיין צריך להתקיים הצדק מהותי בגינו יתבקש העובד להיבדק בפוליגרף.

YNET

פברואר 2013


 

על רקע נתיחת גופת התינוק שהעלתה שברים בגולגולתו, עברה אימו בדיקת פוליגרף, ובחלק מהשאלות הקשורות לפרשה נמצאה לא דוברת אמת. מוקדם יותר הוארך מעצרו של האב בחמישה ימים

האם מצטברות העדויות נגד אבי התינוק שמותו נקבע מוקדם יותר השבוע? הערב (רביעי) נודע כי אמם של התאומים עברה בדיקת פוליגרף, ובחלק מהשאלות הנוגעות לפרשה יצאה לא דוברת אמת. הבדיקה נערכה לאחר שנתיחה לאחר המוות שבוצעה בגופת התינוק העלתה מספר שברים בגולגולת. לטענת המשטרה, השברים הטריים הם תוצאה של חבלה ולא נגרמו מחיסון, כשלים גנטיים או מחלה כפי שטענו ההורים להגנתם.

בעקבות ממצאי הנתיחה שלאחר המוות, האריך מוקדם יותר בית משפט השלום בתל אביב את מעצרו של האב בחמישה ימים נוספים. השופט אביחי דורון אישר במהלך הדיון כי אין ראייה חותכת לחשדות כלפי האב, "פרט לעובדה שהמנוח ככל הנראה נפטר כתוצאה מפעולה פיזית שבוצעה בו ולא כתוצאה ממחלה גנטית או מתרגילי יוגה כאלו ואחרים", אך טען כי "המאזן הראייתי ככל הנראה נוטה יותר לחובת החשוד מאשר לחובתם של אחרים".

פרקליטתו של האב, עורכת הדין ענת הדד טענה בדיון שאתמול בלילה הוא ביקש לאכול והחוקר שהביא את האוכל הטיח בו: "איך אתה יכול לאכול כשהבן שלך בקבר?". בתגובה, אמר החוקר שהאב מקבל יחס יוצא דופן יחסית לעצור. עוד נמסר כי האב לא מגיב בחקירה לתוצאות הנתיחה שהוטחו בו, אולם בכוונת המשפחה לבדוק באופן עצמאי את ממצאי הנתיחה. בתום הדיון נקלחה בת זוגו של האב בחזרה למעצר הבית בו היא נתונה

פורסם ב וואלה חדשות

 


 

אם לבת 4 נמצאה דוברת שקר בפוליגרף ותשלם פיצויים לאב

 

בית המשפט לענייני משפחה בקריות הורה לאישה שהוציאה צו הגנה נגד אבי בתה לפצות אותו ב-4,000 שקלים לאחר שבבדיקת פוליגרף שעברה היא נמצאה דוברת שקר.

האב הגיש לפני כשנתיים בקשה להעביר את משמורת ילדתם בת ה-4 מאמה אליו בטענה כי בנה של האישה תקף מינית את הילדה. שני ההורים עברו בדיקת פוליגרף ובה התברר כי היא שיקרה.

10.02.13, 13:40  YNET